17 de Maio de 2017, Día das Letras Galegas

Co gallo do Día das Letras Galegas, anunciámosvos que mañá, día 17, terá lugar unha manifestación en defensa do galego, que sairá da Alameda de Santiago, ás 12 horas

Covoca a plataforma "Queremos Galego". E o lema é: "En galego sen límites".

 

O dicionario da Real Academia Galega define 'idioma' como a «lingua natural propia dunha comunidade humana, especialmente a lingua moderna dunha nación». Ante un novo 17 de Maio, Día das Letras Galegas, as Comisións Executivas da Unión Xeral de Traballadores de Galicia e do Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia poñemos en primeiro plano esta definición para subliñarmos a importancia capital da lingua galega para a propia comprensión e concepción do noso país.

O galego, como idioma, é vehículo de comunicación para unha ampla parte da nosa sociedade, tanto para quen o ten como lingua propia como para quen o usa de xeito ocasional. É, así mesmo, a canle para transmitir a cosmovisión que conforma a nosa idiosincrasia como pobo. Unha lingua con mil anos de historia que decote renovan as persoas que a falan para mantela como idioma de presente e de futuro.


Xa o temos dito en anteriores ocasións e non cansaremos de repetilo, alto e claro: o galego perténcelle a toda a sociedade. Trátase da maior creación colectiva do noso pobo, un verdadeiro monumento perfilado e tallado ao longo dos séculos. Correspóndelle, xa que logo, ao pobo de Galicia preservalo de xeito mancomunado, responsable e orgulloso.

Con todo, aínda persisten en numerosos ámbitos os impedimentos para un uso normal do galego, perpetuando prexuízos que callan especialmente entre a mocidade, cada vez máis refractaria ao idioma propio do país. Por se fose pouco, o mal chamado decreto do plurilingüismo rebaixou o peso do galego no ensino e a contrarreforma educativa (a LOMCE) degradou as linguas cooficiais distintas do castelán. Ambas as normas  hipotecan gravemente o futuro deste herdo colectivo.

Ao tempo que isto acontece, e coa escusa da crise económica, o noso Goberno reduce ano tras ano o orzamento destinado á normalización lingüística, que xa minguou un 70 % desde o regreso do PP á Xunta. Isto debe mudar decontado, porque os poderes públicos teñen encomendada a misión de normalizar plenamente os usos da lingua galega, de acabar coas aínda numerosas trabas para unha vida plena e normal en galego. Porque só equiparando plenamente o galego á outra lingua oficial de Galicia será posible falarmos de «liberdade».
 
O homenaxeado, Carlos Casares

Por último, CCOO e UGT alentamos as traballadoras e traballadores de Galicia a tomaren parte na permanente e esencial tarefa de lograr a plena normalización lingüística. Convidamos, tamén, o conxunto do pobo galego a se sumar a este compromiso e celebrar con entusiasmo o Día das Letras Galegas, dedicado este ano ao polifacético escritor Carlos Casares que, precisamente, amosou unha grande inquedanza pola mocidade, á cal dirixiu unha parte notable da súa obra. Sen xuventude que fale galego non hai futuro para o idioma. Sen xuventude non hai futuro para o país.

Comparte o que pensas