Mesa Sectorial 6 abril 2017

 

Orde do día:

 

1 Aprobación, se procede, da acta da sesión celebrada o día 2 de marzo

 

2 Programa PIALE (programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras). DESCARGA O BORRADOR EN WORD

 

3 Reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2017. DESCARGA O BORRADOR EN WORD

 

4 Licenzas por formación para o curso 2017/2018. DESCARGA O BORRADOR EN WORD

 

5 Proxecto do Decreto, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Promoción de Igualdade de Xénero. DESCARGA O BORRADOR EN WORD

 

6 Rogos e preguntas.

Comparte o que pensas