CCOO pide incluír ao persoal de apoio e de servizos complementarios de centros públicos na oferta de emprego extraordinaria en educación

 

A Federación de Ensino de CCOO (FECCOO) argumenta que forma parte do sector educativo, que, xunto ao sanitario, é considerado como prioritario para a Oferta Pública de Emprego (OPE), e que, por tanto, debe beneficiarse da eliminación da taxa de reposición e da redución da temporalidade ao 8% como o resto de traballadores e traballadoras do ensino.

 

As profesionais de apoio educativo e de servizos complementarios atenden directamente ao alumnado en escolas infantís e centros de educación e, en colexios e institutos, realizan tarefas de apoio a alumnado, profesorado e familias. Con todo, para a oferta de emprego extraordinaria en educación, non terán as mesmas vantaxes que os sectores considerados prioritarios. Por iso é polo que a Federación de Ensino de CCOO esixa que as persoas que se integran neste colectivo sexan consideradas para todos os efectos persoal do sector educativo e benefíciense das mesmas condicións incluídas no acordo para a redución da precariedade do emprego público asinado onte.

 

O compromiso alcanzado co Goberno contempla unha taxa de reposición de efectivos do 100% no sector educativo, así como a transformación de prazas estruturais cubertas por interinos en fixas, reducindo a temporalidade ao 8%. Así mesmo, inclúe a creación de mecanismos para a análise e control da temporalidade e abre a posibilidade de integrar en sucesivos acordos outros sectores educativos como as universidades ou o persoal de servizos educativos complementarios. 

 

O acordo establece que a convocatoria de prazas de carácter estrutural de persoal laboral con contrato de indefinido non fixo por sentenza xudicial non será tida en conta a efectos de taxa de reposición. Na Oferta de Emprego Público de persoal laboral fomentarase a utilización da promoción interna, que non computará a efectos de taxa de reposición. 

 

O emprego público é un factor fundamental do sistema educativo e unha garantía para a calidade da educación. Desde FECCOO defendemos os procesos de consolidación de emprego temporal. Coa firma deste acordo ábrese unha vía de traballo para reverter os recortes de dereitos e de persoais do persoal de apoio educativo e de servizos complementarios.

Comparte o que pensas