Concurso de méritos extraordinario: publicado o baremo definitivo da convocatoria do Ministerio

 

Publicado o 11 de maio de 2023

Hoxe 11 de maio de 2023 publicouse o baremo definitivo corrixido das convocatorias do Concurso de méritos extraordinario das administracións educativas asinantes do acordo da conferencia sectorial de educación. Os listados ordénanse por corpo, especialidade, turno de ingreso e, no seu caso, idioma.

Observacións:

  • As peticións erróneas aparecen en vermello e cun asterisco.
  • As peticións con diferente puntuación á baremada pola CA onde se presentou a solicitude aparecen en azul. Esta puntuación é diferente debido aos certificados EOI do apartado 2.4.2 que non son requisito lingüístico noutras CC. AA.
  1. Profesores de Ensino Secundario (590)

 

2. Profesores de Escolas de Idiomas (592) PDF

3. Catedráticos de Música e Artes escénicas (593) PDF

4. Profesores de Música e Artes escénicas (594)PDF

5. Profesores de Artes plásticas e Diseño (595) PDF

6. Mestres de taller de Artes plásticas e Diseño (596)

7. Mestres (597)

8. Profesores especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional (598) 

Prazas convocadas polas Administracións educativas das CC.AA. asinantes do acordo da conferencia sectorial de educación de 2 de novembro de 2022

Listado xeral das prazas convocadas PDF