Apertura de listas de contratación e outras novidades (DOG PSEC)

RESOLUCIÓN  do  21  de  febreiro  de  2023,  da  Dirección  Xeral  da  Función Pública, pola que se acorda o peche de determinadas listas, así como a apertura doutras para a incorporación de novas solicitudes para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia e o nomeamento de persoal funcionario 
interino, correspondentes a determinados grupos, categorías, corpos, escalas e especialidades.

Publicado o 01 de marzo de 2023

 1. Péchase a incorporación de novas solicitudes para as seguintes listas (persoal funcionario):
  • Escala de enxeñeiros. Especialidade de enxeñaría de camiños, canais e portos.
  • Escala de enxeñeiros. Especialidade de enxeñaría de minas.
  • Escala de veterinarios.
  • Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade 
   en lexislación marítima.
  • Escala de profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo-pesqueiros. Especialidade 
   en inglés marítimo.
  • Escala de enxeñeiros técnicos. Especialidade de enxeñaría técnica de obras públicas.
  • Escala de axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia.
 2. Péchase a incorporación de novas solicitudes para as seguintes listas (persoal laboral):
  • Animador/a sociocultural.
  • Camareiro/a-limpador/a. Axudante/a de cociña. Pasador/a de ferro-lavandeiro/a. Costureiro/a. 
   Cortador/a. Pasador/a de ferro. Lavandeiro/a.
 3. Reábrense as seguintes listas (persoal funcionario):
  • Escala de enxeñeiros. Especialidade de enxeñaría agronómica.
  • Escala de enxeñeiros. Especialidade de enxeñaría industrial.
  • Escala de arqueólogos.
  • Escala técnica de facultativos. Especialidade traballo social.
 4. Reábrense as seguintes listas (persoal laboral):
  • Axudante/a de taller. Adxunto/a de taller.
 5. Relación de listas que se atopan abertas: consultar o anexo III da Resolución.
 6. Relación de listas que se atopan pechadas: consultar o anexo IV da Resolución.
 7. As persoas integrantes das listas que autorizaron na solicitude a consulta de datos por parte da Administración e que figuran excluídas das listas pola imposibilidade da obtención deses datos, deberán achegar a documentación no prazo para reclamar contra as listas provisionais.