MESA SECTORIAL 18 de Febreiro

Orde do día

 Borrador Orde de Oposicións.   VER INTERVENCIÓN CCOO

 VER DESGLOSE PRAZAS OPOS

 ver Valoración CCOO-ENSINO

 Rogos e suxestións

 

Comparte o que pensas