MESA SECTORIAL 3 DE DECEMBRO DE 2019

Resumos da Mesa Sectorial de Docentes do martes 3 de decembro coa seguinte Orde do Día:

  Decreto Oferta de Emprego Público 2020.   ver valoración CCOO

  Rogos e Suxestións.    ver intervención CCOO

Comparte o que pensas