Xubilacións para o CXT por provincias

 

A CORUÑA

  PRIMARIA

 SECUNDARIA

LUGO

 PRIMARIA

 SECUNDARIA

OURENSE

 PRIMARIA

 SECUNDARIA

PONTEVEDRA

 PRIMARIA

 SECUNDARIA

 

Comparte o que pensas