Recollida das publicacións presentadas para o Concurso de Traslados 2019

 Prazo: desde o día 7 ata o 18 de outubro de 2019, en horario de 9.00 h a 14.00 h 

 Lugar: locais da Inspección educativa. San Lázaro, 107 (rúa da Besada) - 15703 Santiago de Compostela.

As publicacións presentadas poderá recollelas a persoa interesada ou outra que autorizada por ela

Comparte o que pensas