Prazo para adquisición de nova especialidade para o persoal funcionario de carreira do corpo de mestres

 Prazo de solicitudes: do 2 ao 30 de setembro

 A solicitude debe facerse na páxina de DATOS PERSOAIS

 ver a ORDE que regula o procedemento

Comparte o que pensas