Publicada no DOG a relación de persoal aprobado nos procedementos selectivos

⚠ As persoas aprobadas deben presentar por medios electrónicos e dirixido á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos:
✅  certificado médico
✅  declaración responsable
✅  certificado de non ter antecedentes por delitos sexuais (só no caso de non ter autorizada a consulta na solicitude de participación nas oposicións)

 Prazo de presentación da documentación: do 26 de agosto ao 20 de setembro

 ver DOG

Comparte o que pensas