COMPOSICIÓN DOS TRIBUNAIS POR ESPECIALIDADE

Publicados no DOG os tribunais completos que xulgarán os procedementos selectivos

 ver RESOLUCIÓN NO DOG cos tribunais dos corpos de MESTRES e PES

 ver TRIBUNAS do CORPO DE PTFP

 ver TRIBUNAIS do CORPO de MÚSICA e ARTES ESCÉNICAS

 ver TRIBUNAIS do CORPO de EOI

 

Comparte o que pensas