Orde de Titulacións para acceso ás listas de interinidades. Período de Exposición Pública

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional abre a información pública o proxecto de Orde pola que se dá publicidade ás titulacións que permiten a incorporación ás listas de aspirantes a desempeñar postos docentes en réxime de interinidades e substitucións

 Prazo de alegacións: ata o 16 de abril

 As alegacións faranse a través do portal de transparencia

 ver ORDE e ANEXOS

Comparte o que pensas