Aclaracións sobre o proceso de funcionarización do persoal laboral fixo da Xunta de Galicia

 ver infórmaTE

Comparte o que pensas