CURSO PRÁCTICO EN OURENSE DE LINGUA DE SIGNOS PARA DOCENTES

HOMOLOGACIÓN: 20 HORAS

LUGAR:

CIFP PORTOVELLO
Praza Fernando Fulgosio 4, 32004, Ourense

DATAS DE CELEBRACIÓN E HORARIO:

  • O 10 e 24 de abril de 17:30 a 20:00
  • O 12 e 26 de abril de 16:00 a 20:00
  • O 23 e 30 de abril de 16:00 a 19:30 

RELATORA: QUIÑOY JASPE, PATRICIA - INTÉRPRETE DE SIGNOS

CUSTO MATRÍCULA: De balde

OBXETIVOS

- Iniciarse no uso práctica da linguaxe de signos.
- Coñecer os principais signos para a vida cotiá e a escola.
- Achegarse ao papel da lingua de signos na educación do alumnado xordo.

CONTIDOS:

- Aproximación á lingua de signos.
- Signos da vida cotiá e da escola.
- A lingua de signos como ferramenta educativa e o seu papel na educación do alumnado xordo.

Comparte o que pensas