CURSO EN SANTIAGO: "APROXIMACIÓN A PRIMEIROS AUXILIOS PARA PERSOAL DOCENTE".

 

  DATAS E HORARIO:
O 5 de abril de 17:00 a 20:00 horas.
O 6 de abril de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00 horas.
O 13 de abril de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 19:00 horas.

  LUGAR DE CELEBRACIÓN:
C.I.F.P. POLITÉCNICO DE SANTIAGO
Av. De Rosalía de Castro, 133 - 15706 SANTIAGO DE COMPOSTELA

  RELATORA:
Mª del Carmen Gómez Ríos

Comparte o que pensas