Apertura de listas para impartir docencia de Relixión católica

 

Resolución do 8 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia de relixión católica, no nivel de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e no nivel de infantil e primaria nos centros docentes públicos.

  • O prazo para formular solicitudes será de sete días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo da consellería
     

Resolución do 8 de febreiro de 2019

Modelo de solicitude

Modelo de alegación de méritos

Comparte o que pensas