VIII CONVENIO COLECTIVO NACIONAL DE UNIVERSIDADES PRIVADAS, CENTROS UNIVERSITARIOS PRIVADOS E CENTROS DE FORMACIÓN DE POSTGRADUADO

Constituída a Mesa Negociadora, que se reunirá o 26 de febreiro e o 12 e 16 de marzo 

Na mañá do 31 de xaneiro de 2019 procedeuse á Constitución da Mesa Negocia- doura do VIII Convenio Colectivo Nacional de Universidades Privadas, Centros Universitarios Privados e Centros de Formación de  Postgraduados. 

A representación empresarial queda composta por  ACADE,  CECE e  UNI- ONLINE. Esta última confórmase como ente de recente creación en representación dos centros universitarios privados que imparten formación superior en liña. 

A representación sindical establécese conforme aos datos recolleitos na certificación emitida polo Ministerio de Traballo, quedando fixada coas porcentaxes de  representativi- dade seguintes: CCOO, 11,96%; USO, un 41%; UXT, 43,47%; e CIG por Lei Orgánica de Liberdade Sindical. 

As tres patronais recoñecen, para si mesmas, o 100% da representatividade na mesa, deixando claro que actúan conxuntamente e que entre elas primará o consenso. 

Desde CCOO manifestamos a necesidade de que queda establecido a porcentaxe de representatividade atribuído a cada organización patronal na Mesa Negociadora, co obxectivo de coñecer o peso que cada interlocutor ten na toma de decisións. As  patro-  nales non accederon a facilitar a devandita información trasladándonos, de forma reiterada, que as decisións que adopten serán sempre unitarias. 

As organizacións sindicais e patronais consideramos prioritario regular neste convenio os ensinos a distancia, salientando en que esta sexa unha negociación áxil e rápida. 

Así mesmo, procedeuse ao establecemento dun calendario de reunións da Mesa Negociadora, fixando os días 26 de febreiro, 12 e 16 de marzo de 2019. 

Desde CCOO traballaremos para que as nosas reivindicacións e propostas sexan incorpora- dás desde a primeira reunión da Mesa Negociadora, comprometéndonos en manter informadas os persoais achega do proceso de negociación. 

 

Comparte o que pensas