CURSO en A Coruña: Educación e hixiene vocal para o profesorado

DATAS E HORARIO:
O 8 e 22 de febreiro de 18:00 a 21:30 horas.
O 9 e 23 de febreiro de 09:00 a 14:00 horas.

NúÚMERO DE HORAS: 20 horas, das cales 17 son presenciais.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Local Sindical CCOO. Avda. Alfonso Molina km. 2 15008 A Coruña

RELATORES: Aránzazu Garcúa Escuredo

 

Comparte o que pensas