VACANTES PROVISIONAIS POR PROVINCIA PARA O CXT

Actualización coas vacantes do corpo de mestres das catro provincias e dos corpos que imparten as Ensinanzas de Rexime Especial das provincias de Pontevedra e Lugo . 

 

Comparte o que pensas