Cambio nome CEIP Santo Paio de Abaixo (DOG 152, 9/8/18)

O centro de Redondela anteriormente chamado CEIP Santo Paio de Abaixo pasa a denominarse CEIP de Reboreda.

Comparte o que pensas