A quen compete a certificación de que o traballador ou traballadora non padece enfermidade infecto-contaxiosa?

 

Comparte o que pensas