A quen compete a certificación de que o traballador/a non padece enfermidade infecto-contaxiosa?

 

Comparte o que pensas