Os permisos deben iniciarse no 1º día laborable posterior aos feitos que os motivan (Ensino Privado)

 

Comparte o que pensas