Os permisos deben iniciarse o primeiro día laborable posterior aos feitos que os motivan (Ensino Privado)

 

Comparte o que pensas