Novos cursos EN LIÑA (105 h ) para docentes, válidos para oposicións docentes e sexenios, en colaboración coa UPCT

*Introducción a la robótica y los lenguajes de programación en la etapa de Educación Secundaria, SCRATCH y MBOT.  Do 18 de xuño ao 31 de xullo 2018

*Tutorización y clases docentes ON LINE. Do 7 de setembro ao 28 de outubro 2018

*Aprendizaje basado en proyectos. Do 7 de setembro ao 28 de outubro 2018

*Redes sociales en la Enseñanza. Do 4 de outubro ao 22 de novembro 2018

*MOOCs y su aplicación en el aula.  Do 4 de outubro ao 22 de novembro 2018

*Introducción a los lenguajes de programación en las etapas de educación infantil y primariaDo 29 de outubre ao 17 de decembro 2018

*Herramientas de google aplicadas a la enseñanza. Do 29 de outubro ao 17 de decembro 2018

*Creación de recursos educativos en abierto para la Enseñanza. Do 18 de decembro 2018 ao 5 de febreiro 2019

*Flipped classroom. Do 18 de decembro 2018 ao 5 de febreiro 2019

Máis información:
Paula Mayol
Responsable de formación. 968 21 90 80 
pmayol@murcia.ccoo.es

 

 

Comparte o que pensas