MESA SECTORIAL (5 de xuño de 2018)

O máis salientable desta mesa é que:

  CCOOEnsino asinará unha Addenda ao Acordo de Interinxs, pola que de modo transitório, e dados os problemas que plantexou a aplicación de inscrición nas oposicións pola que no se aplicará a obrigatoriedade todas as persoas que figuran nas listas e xeneraron instancia no servidor e non á presentaron telemáticamente.

  A Consellería está tratando de implementar o recoñecemento COMO SERVICIOS PRESTADOS DAS VACACIÓNS PAGADAS E NON DESFRUTADAS para todos/as os/as afectados/as dando prioridade a aqueles que se presentan ás oposicións para que lles sexan valorados nos procesos selectivos de inmediato.

  Enviará por email e se pode ser tamén por SMS información para todos e todas os participantes do CADP sobre o aviso de facelo a través da sede electrónica. Tamén solicitamos que elaboranse un titorial aclaratorio.

 

Nesta mesa tratáronse os seguintes puntos do día:

1.- Orde pola que se convoca concurso público de méritos para cubrir postos de dirección dos centros de formación e recursos e asesorías do Servizo de Formación do Profesorado, Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos

2.- Orde de Postos de Asesores na Consellería

3.- Addenda acordo de interinos.

4.- Rogos e preguntas.

Comparte o que pensas