II Acordo Goberno-Sindicatos para a mellora do emprego público e as condicións de traballo.

 

Comparte o que pensas