Contacta con nós


Enviar

    Os nosos locais

Santiago de Compostela. Rúa Miguel Ferro Caaveiro,8 1º andar CP 15707
Telf. 981 551 826 // ensino.stgo@galicia.ccoo.es

https://goo.gl/maps/ycuWZdaPp712

 

 

A Coruña. Avda. Alfonso Molina, km 2, 3º andar CP 15008
Telf. 981 145 895 // scensino.coru@galicia.ccoo.es

https://goo.gl/maps/R2THzSQYSjT2

 

Ourense. Parque San Lázaro 12, 3º andar CP 32003
Telf. 988 392 256 // scensino.oure@galicia.ccoo.es

https://goo.gl/maps/cTWEzPqFR6m

 

Pontevedra. Rúa Pasantería 1, 2º andar CP 36002
Telf. 986 866 276 // scensino.pont@galicia.ccoo.es

https://goo.gl/maps/9FXBYZUFVBR2

 

Ferrol. Rúa María 42-44 CP 15402
Telf. 981 369 336 // scensino.ferrol@galicia.ccoo.es

https://goo.gl/maps/M6cmdRpRFo62

 

Lugo. Rolda da Muralla 58, 4º andar CP 27002
Telf. 982 221 060 // scensino.lugo@galicia.ccoo.es

https://goo.gl/maps/mUM1MQXug7v

 

O Barco. Praza do Concello 2, 1º andar CP 32300
Telf. 988 322 034 // scensino.oure@galicia.ccoo.es

https://goo.gl/maps/R2THzSQYSjT2

 

Monforte. Roberto Baamonde s/n CP 27400
Telf. 982 401 518 // scensino.lugo@galicia.ccoo.es

https://goo.gl/maps/k41uH4o9XGQ2

 

Vigo. Rúa das Teixugueiras 11 entrechán. CP 36212

Telf. 986 246 847 // scensino.vigo@galicia.ccoo.es

https://goo.gl/maps/ct5ugpsb5d7iadpb7