CCOO Ensino Galicia
0

FORMULARIO DE AFILIACIÓN A COMISIÓNS OBREIRAS ENSINO

Cubre os teus datos e nun prazo inferior a 48 horas, poñerémonos en contacto contigo para rematar o proceso e darche toda a información que precises.

Datos persoaisDatos domiciliariosDatos de contactoDatos profesionaisCCOOEnsino infórmalle que os seus datos serán incorporados a un ficheiro automatizado coa única finalidade de proceder coa afiliación. Os datos recollidos son almacenados baixo a confidencialidade e medidas de seguridade legalmente establecidas e poderán ser cedidos a terceros como consecuencia da propia actividade como afiliado/a, en ningún caso serán cedidos a empresas alleas, sexan de publicidade ou de calquera outro tipo non relacionado coa actividade de CCOOEnsino. Igualmente, desexamos informarlle de que en calquera momento podrá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación u oposición mediante a páxina de contacto desta web.


Enviar datos

CUOTAS ANO 2018
(S) Cuota Reducida Persoas afiliadas que non perciben ingresos, ou que as súas retribucións ou prestacións anuais son en contías brutas iguais ou inferiores ao RMI (6.152 €) 3,00 €
(S) Cuota Reducida Persoas afiliadas Mozos menores de 30 anos en busca do primeiro emprego, e os mozos que levan máis de 6 meses na situación de simpatizante. 3,00 €
(E) Especial Persoas afiliadas con retribucións, ingresos ou prestacións brutas superiores ao RMI e inferiores ao 135% SMI (13.375 €/ano) 7,10 €
(X) Xeral Reducida Persoas afiliadas con retribucións, ingresos ou prestacións brutas entre 135%-235% SMI (13.375 € a 23.283 €) 11,50 €
(V) Xeral Ordinaria Persoas afiliadas con retribucións brutas superiores ao 235% SMI (23.283 €/ano) 12,60 €