CCOO Ensino Galicia
0

Ensino Privado


III CONVENIO FUNDACIÓN O'BELÉN

Resolución de 2 de marzo de 2015, da Dirección Xeral de Emprego, pola que se rexistra e publica o III Convenio colectivo da Fundación O´Belén.

 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/17/pdfs/BOE-A-2015-2869.pdf