CCOO Ensino Galicia
0

Ensino Privado


I CONVENIO FUNDACIÓN DIAGRAMA

Resolución de 19 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Emprego, polaque se rexistra e publica o Convenio colectivo da Fundación Diagrama Intervención Psicosocial.

 

https://www.boe.es/boe/dias/2013/07/04/pdfs/BOE-A-2013-7291.pdf