CCOO Ensino Galicia
0

Ensino Privado


VII CONVENIO UNIVERSIDADES PRIVADAS

Resolución de 3 de maio de 2016, da Dirección Xeral de Emprego, pola que se rexistra e publica o VII Convenio colectivo nacional de universidades privadas, centros universitarios privados e centros de formación de postgraduados.

 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/16/pdfs/BOE-A-2016-4705.pdf