CCOO Ensino Galicia
0

Ensino Privado


XXII CONVENIO AUTOESCOLAS

Resolución de 24 de setembro de 2013, da Dirección Xeral de Emprego, pola que se rexistra e publica o XXII Convenio colectivo nacional de autoescolas.

 

https://www.boe.es/boe/dias/2013/10/09/pdfs/BOE-A-2013-10522.pdf