CCOO Ensino Galicia
0

Ensino Privado


VIII Convenio Colectivo


VII CONVENIO COLEXIOS MAIORES UNIVERSITARIOS

Resolución de 20 de setembro de 2012, da Dirección Xeral de Emprego, pola que se rexistra e publica o VII Convenio colectivo nacional de colexios
maiores universitarios.

 

https://www.boe.es/boe/dias/2012/10/05/pdfs/BOE-A-2012-12469.pdf