CCOO Ensino Galicia
0

Ensino Privado


II CONVENIO LECER EDUCATIVO E ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

Resolución de 3 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Emprego, pola que se rexistra e publica o Convenio colectivo do sector lecer educativo e
animación sociocultural.

 

https://boe.es/boe/dias/2015/07/15/pdfs/BOE-A-2015-7946.pdf