CCOO Ensino Galicia
0

Ensino Privado


VI CONVENIO COLECTIVO ALDEAS INFANTILES SOS ESPAÑA

Resolución de 19 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Emprego, pola que se rexistra e publica o Convenio colectivo de Aldeas Infantís SOS de España.

 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/08/10/pdfs/BOE-A-2016-7720.pdf