CCOO Ensino Galicia
0

Ensino Privado


14 de novembro: asemblea aberta de Ensino e formación non regrada (academias)

Ás 19 horas, nos locais sindicais de CCOO en Santiago, rúa Miguel Ferro Caaveiro 8, 1º andar

Dirixida a todos os traballadores e traballadoras.

Orde do día:

  • Táboas salariais
  • Condicións laborais
  • Preguntas e suxestións

 ver CARTAZ

 


Impugnación X Convenio

O xuízo que se debía celebrar o pasado 12 de decembro en relación coa impugnación do X Convenio adíase á espera de que CCOO redacte unha nova demanda


OS PERMISOS DEBEN INICIARSE NO PRIMEIRO DÍA LABORABLE POSTERIOR AOS FEITOS QUE OS MOTIVAN

 


OFERTA FORMATIVA PARA AFILIADOS 2017 CCOONÉCTATE Á FORMACIÓN


VIII CONVENIO COLECTIVO ENSINO E FORMACIÓN NON REGRADA


CCOO consegue que as persoas de baixa cobren os gastos de desprazamento cando son citadas pola mutua


Sinatura VIII convenio colectivo de Formación e Ensinanza non Regrada

O día 3 de abril de 2017 produciuse a sinatura do VIII Convenio de Ensinanza e Formación Non
Regrada, suscrito polas organizacións sindicais CCOO e FeSP-OuGT, e por todas as Patronais
representadas na Mesa Negociadora, CECAP, CECE, A CADE-FECEI e ANCED.
A Federación de Ensinanza de CCOO, sindicato maioritario do sector, valora de xeito moi positivo o
acordo alcanzado tras un intenso e complexo proceso de negociación, no que finalmente, gracias
ao esforzo das partes negociadoras, foi posible unha firma que conleva a revisión das condicións
salariais e laborais, cunha necesaria actualización lexislativa xeral e clasificación profesional entre
os aspectvos máis destacados.

O convenio que será de aplicación tras a súa publicación no BOE, supón a regulación dun
importante sector de ensinanaza privada, e no que destacamos os aspectos máis relevantes:
Ámbito de aplicación temporal ata o 31 de Diciembro de 2018..
Revisión Salarial
2015 subida salarial 0.5%
2016 subida salarial 1,5%
2017 subida salarial 2%
A suma destas subidas salariales supón algo máis do 4% sobre os salarios actuales e o CPP
(Complemento de Perfeccionamiento Profesional).
A subida salarial ten carácter retroactivo, e polo tanto as empresas deberán pagar os atrasos de
2015, 2016 e os meses que levamos de 2017. Aínda que, as empresas poderán pagar os a t rasos
correspondentes os seus traballadores no prazo de tres meses (a partir da data de publicación no
BOE) e fraccionar as cuantías con carácter retroactivo en tres pagos dentro deses tres meses.
Compromiso de acordar as táboas de 2018 antes do 31 de diciembro de 2017.
Dereito a acumular as horas de lactancia: 15 días laborables.

 


NEGOCIACIÓN VIII CONVENIO COLECTIVO DE ENSINANZA E FORMACIÓN NON REGRADA

Dende CCOO queremos que os traballadores e traballadoras dos Centros de Ensino e Formación Non Regrada sen Concerto nen Subencións formen parte da negociación das súas novas condicións laborais que se plasmarán no VIII Convenio Estatal De Centros De Ensino e Formación Non Regrada.

A través deste formulario podes facernos as túas achegas as cales levaremos a mesa negociadora.

https://docs.google.com/a/galicia.ccoo.es/forms/d/e/1FAIpQLSfYG_EW-yIKi-uEju15rb2eUpmLDcZF7k82Ami7THIxogk72w/viewform