CCOO Ensino Galicia
0

Ensino Privado


XII CONVENIO COLECTIVO DE ÁMBITO ESTATAL DE CENTROS DE ASISTENCIA E EDUCACIÓN INFANTIL.

 


XI CONVENIO EDUCACIÓN INFANTIL

Resolución de 9 de marzo de 2010, da Dirección Xeral de Traballo, pola que se rexistra e publica o XI Convenio colectivo de ámbito estatal de centros de asistencia e educación infantil.

 

https://www.boe.es/boe/dias/2010/03/22/pdfs/BOE-A-2010-4729.pdf