CCOO Ensino Galicia
0

Menores


I CONVENIO FUNDACIÓN MENIÑOS

Resolución de 21 de xuño de 2010, da Dirección Xeral de Traballo, pola que se rexistra e publica o I Convenio colectivo da Fundación Meniños.

 

https://www.boe.es/boe/dias/2010/07/01/pdfs/BOE-A-2010-10476.pdf