CCOO Ensino Galicia
0

Discapacidade


GUÍA RÁPIDA DO XV CONVENIO COLECTIVO DE CENTROS E SERVIZOS DE ATENCIÓN A PERSOAS CON DISCAPACIDADE


CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL PERSOAL COMPLEMENTARIO E DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS


Guía rápida do XV convenio colectivo xeral de Centros e Servizos de Atencións a Persoas con Discapacidade


Publicado o XV Convenio de centros e servizos de atención a persoas con discapacidade

 ver infórmaTE


Asinado o XV Convenio de centros e servizos de atención a persoas con discapacidade

 ver CONVENIO publicado en BOE


infórmaTE acordo do rexistro e control de xornada persoal ensino discapacidade

 ver InfórmaTE


CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Os incrementos salariales pactados No XV Convenio de Centros e Servizos de Atención a Persoas con Discapacidad permiten dignificar unhas retribuciones, especialmente as daquelas persoas con salarios máis baixos, que levaban desde 2016 sen actualización algunha. Introdúcense melloras laborais que permiten compaxinar traballo e vida familiar, así como aumentar a protección en caso de incapacidade temporal.   VER INFÓRMATE CON TODA A INFORMACIÓN


Comeza a negociación do III convennio colectivo de centros especiais de emprego de Galicia


REXISTRO DE XORNADA


CCOO ASINA O XV CONVENIO XERAL DE CENTROS E SERVIZOS DE ATENCIÓN A PERSOAS CON DISCAPACIDADE