CCOO Ensino Galicia
0

Discapacidade


CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Os incrementos salariales pactados No XV Convenio de Centros e Servizos de Atención a Persoas con Discapacidad permiten dignificar unhas retribuciones, especialmente as daquelas persoas con salarios máis baixos, que levaban desde 2016 sen actualización algunha. Introdúcense melloras laborais que permiten compaxinar traballo e vida familiar, así como aumentar a protección en caso de incapacidade temporal.   VER INFÓRMATE CON TODA A INFORMACIÓN


Comeza a negociación do III convennio colectivo de centros especiais de emprego de Galicia


REXISTRO DE XORNADA


CCOO ASINA O XV CONVENIO XERAL DE CENTROS E SERVIZOS DE ATENCIÓN A PERSOAS CON DISCAPACIDADE

 


TÁBOAS PREACORDO XV CONVENIO DISCAPACIDADE


Resumo preacordo XV Convenio Discpacidade


NEGOCIACIÓNS XV CONVENIO COLECTIVO XERAL SECTOR DISCAPACIDADE


CCOO, EN DEFENSA DUN CONVENIO DIGNO

XV CONVENIO COLECTIVO XERAL DE CENTROS E SERVIZOS DE ATENCIÓN A PERSOAS CON DISCAPACIDADE


Mesa Xeral de empregados públicos

Na Mesa Xeral de empregados públicos, na que se trataba o Título1 dos orzamentos, que afectan directamente o persoal dos centros de atencion a discapacidade. SOLICITA::

  • Incremento nos orzamentos destinados ao persoal no sector da atencion á persoas con discapacidade/dependencia. Que a administracion articule normativa para que este incremento se vexa reflectido nas nominas dxs traballadorxs.


XV CONVENIO DE ATENCIÓN Á DISCAPACIDADE