CCOO Ensino Galicia
0

Ensino concertado


TÁBOAS SALARIAIS

Ver en PDF

Táboas atrasos Concertada pagados ao 1 Novembro de 2017

SALARIO 2017 CONCERTADA

TÁBOAS SALARIAIS ENSINO CONCERTADO

TÁBOAS SALARIAIS: Ensino Concertado profesorado en pago delegado 2017