CCOO Ensino Galicia
0

Ensino concertado


INCREMENTO RETRIBUTIVO TAMÉN PARA O PROFESORADO DA CONCERTADA


Mesa Xeral de empregados públicos

  • Na Mesa Xeral de empregados públicos, na que se trataba o Título1 dos orzamentos, que afectan directamente o persoal do ensino concertado. SOLICITA:

➡ Eliminacion da clausula, dos orzamentos, que impide e bloquea a posibilidade de acadar acordos de melloras para os traballadores e traballadoras do ensino concertado.


CCOO esixe o cumprimento da disposición adicional vixésimo novena de LOE no ensino concertado


Calendario laboral e tempo de traballo


CCOO ensino concertado solicita homologación co profesorado do ensino público

  VER ESCRITO PRESENTADO


A consellería ignora e despreza aos traballadores/as da concertada.


PERIGA A PAGA DE ANTIGÜIDADE

 


Os permisos deben iniciarse o primeiro día laborable posterior aos feitos que os motivan (Ensino Privado)

 


CCOO ensino, reclama para o profesorado da concertada que se inicie a negociación das súas condicions salariais na mesa tripartita do ensino concertado.


Concentración de delegadas e delegados de ensino concertado fronte a Xunta de Galicia