CCOO Ensino Galicia
0

Ensino concertado


A consellería ignora e despreza aos traballadores/as da concertada.

PERIGA A PAGA DE ANTIGÜIDADE

 

Os permisos deben iniciarse o primeiro día laborable posterior aos feitos que os motivan (Ensino Privado)

 

CCOO ensino, reclama para o profesorado da concertada que se inicie a negociación das súas condicions salariais na mesa tripartita do ensino concertado.

Concentración de delegadas e delegados de ensino concertado fronte a Xunta de Galicia

Concentración de delegadas e delegados de ensino concertado o 25 de abril ás 11:30 horas en Compostela

 

Os representantes sindicais do ensino concertado concéntranse fronte á consellería para reclamar a negociación no sector.

ESTUDO SOBRE OS TEMPOS DE TRABALLO EN CONCERTADA

En CCOO-Ensino estamos realizando un estudo sobre o tempo de traballo dos docentes da concertada. O obxectivo é coñecer canto tempo dedica o persoal docente a súa actividade profesional, que tarefas desenvolve e que incidencia teñen na xornada os novos cometidos que se lle esixen

ALGÚNS DATOS DA CONCERTADA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

 

Habilitacións Xaneiro 2018