Ensino concertado


img

A patronal do ensino concertado bloquea o asinamento das táboas salariais para 2022 e 2023

A patronal do ensino concertado bloqueou o asinamento das táboas salariais para 2022 e 2023. Na reunión da Mesa Negociadora, para 2022, as organizacións patronais propoñen non asinar ningún incremento para o PAS nin para o resto do persoal de niveis non concertados. Para 2023, rexeitan incrementar o 2,5 % en pagamento delegado ata que o Ministerio de Facenda informe por escrito de que asume o 0,5 % das cotizacións. Tampouco fixeron ningunha proposta sobre o SMI e a súa aplicación en 2023, a pesar de térmola solicitado.

A patronal non aceptou nada do exposto polas organizacións sindicais e a reunión rematou sen acordo. As organizacións sindicais imos iniciar unha campaña informativa ás persoas traballadoras e iremos tomando as decisións máis adecuadas para conseguir o xusto obxectivo que formulamos: que todas as persoas traballadoras teñen un incremento salarial equivalente ao experimentado polos módulos dos concertos e unha solución para a aplicación do SMI.

 Toda a información, no documento en PDF.

img

CCOO reclama mobilizacións no ensino concertado

CCOO considera que, se neste mes de marzo non se producen avances na reposición de dereitos suprimidos ás persoas traballadoras do ensino concertado, tal como se acordou na Mesa Tripartita do Ensino Concertado do 16 de decembro de 2022, a mobilización do sector será unha esixencia inescusable.

Os traballadores/as da concertada galega á cola do Estado.

 Nota de prensa

img

Acordos de CCOO co Goberno con repercusión na Concertada

Estes son os acordos de CCOO co Goberno que teñen repercusión no Ensino Concertado.

 infórmaTE en PDF

img

Sen acordo sobre as táboas salariais de 2022 de Concertada na Mesa Negociadora

A reunión da Mesa Negociadora do 7 de febreiro finalizou, unha vez máis, sen acordo, xa que as organizacións patronais néganse, de momento, a actualizar as táboas salariais de 2022 co incremento adicional do 1,5 %, froito do acordo retributivo asinado por CCOO no ámbito da Función Pública.

 infórmaTE en PDF

img

CCOO defende a actualización das táboas salariais do 2022 do ensino concertado

Na mesa negociadora do VII convenio colectivo defendeuse a necesidade de actualizar as táboas salariais, desde o 1 de xaneiro de 2022, nun 1,5 % adicional.

img

Recomendacións de CCOO ao Consello Escolar do Estado

Este 13 de decembro celebrouse o Pleno do Consello Escolar do Estado coa finalidade de aprobar o informe 2022 sobre o estado do sistema educativo. Ano tras ano, CCOO vén formulando unha serie de propostas de mellora no ámbito do ensino concertado que acaban sendo incorporadas no informe anual. Este ano fixemos unha serie de recomendacións, que se relacionan a continuación, na nova ampliada.

img

Acordo para que a subida salarial da función pública se aplique sobre o persoal docente en pagamento delegado

CCOO  decide  aceptar  a  proposta  do  Goberno  de  España  en  materia  salarial  para  incrementos retributivos no ámbito da función pública para o período 2022-2024. Eses incrementos terán incidencia directa sobre o persoal docente en pagamento delegado, xa que CCOO asinamos cada un dos acordos sobre  analoxía  retributiva  que  permiten  que  esas  subas  salariais  se  acaben trasladando ao  sector do ensino concertado. 

img

CCOO reclamará por vía xudicial os sexenios en concertada

CCOO iniciou o procedemento para reclamar por vía xudicial a aplicación dos sexenios ao profesorado do ensino concertado galego.

img

CCOO pide convocatoria da mesa estatal de ensino concertado

CCOO considera imprescindible aboar os incrementos previstos no 2022 ao persoal docente en pagamento delegado e ao resto das persoas traballadoras do ensino concertado.

img

Repercusión do acordo salarial co Goberno para o persoal do ensino concertado

CCOO decide aceptar a proposta do Goberno de España en materia salarial para incrementos retributivos no ámbito da función pública para o período 2022-2024. Eses incrementos terán incidencia directa sobre o persoal docente en pagamento delegado.