CCOO Ensino Galicia
0
 • Distribución das persoas opositoras por Tribunais

  Pública 14 xuño

   

  Aquí pódese consultar as sedes e horarios dos diferentes Tribunais.

   

   Lembramos que o proceso selectivo comeza o 22 de xuño ás 9:00 horas co acto de presentación, obrigatorio e excluínte.

 • CCOO ensino denuncia irregularidades na ABAU e esixe que se asuman responsabilidades na CIUG pola nefasta xestión da proba de Filosofía

  CCOO Ensino 14 xuño


USC 13 xuño

CCOO acada a presidencia no Comité Intercentros do PAS laboral da USC así como o Comité de Empresa do Campus de Santiago e o Comité de Empresa do Campus de Lugo


Pública 13 xuño

RESUMO DA XUNTANZA DO CONSELLO GALEGO DE FORMACIÓN PROFESIONAL do 11 de Xuño de 2019

O pasado martes celebrouse a xuntanza do CGFP na que entre outras cuestións tratouse a oferta formativa de Formación profesional para o vindeiro curso académico.

Dada a premura de tempo coa que se nos trasladaron as ordes de oferta e despois de solicitar un adiamento da xuntanza por parte das tres organizacións sindicais presentes neste órgano e non ser concedido, valorouse a posibilidade de non acudir ao mesmo. 

CCOO decide acudir á xuntanza por dúas cuestións, este non é un organo que compete unicamente á Consellería de Educación e ademais é o único foro no que se pode tratar a oferta formativa, dado que esta non pasa por outros órganos con presenza sindical.  A ausencia ao mesmo impediría debater as cuestións relacionadas coa mesma.

CCOO rexeita, e asi o manifestou na xuntanza, as formas que se veñen repetindo ano tras ano de trasladar o debate da oferta formativa por parte da Consellería de Educación.

 ‌ ver infórmaTE


Pública 13 xuño

Criterios para a determinación de vacantes no Concurso de Traslados

Na acta que reflicte a xuntanza da Comisión Técnica para decidir as vacantes do CXT celebrada o 9 de abril figuran os criterios empregados pola administración para determinar as vacantes que se proveeron no pasado Concurso Xeral de Traslados. 

A aplicación destes criterios e as demandas que lle trasdalamos á Consellería, permitiron o incremento en case mil prazas da oferta inicial  de vacantes da administración

 ver infórmaTE


Pública 12 xuño

LUGARES, DATAS E HORAS DA PRESENTACIÓN E PRIMEIRA PROBA DOS PROCEDEMENTOS SELECTIVOS.

 Lembramos que acudir ao acto de presentación é obrigatorio, e condición para poder realizar a primeira proba.

 O acto dé presentación terá lugar o 22 de xuño  ás 9:00 horas.

 

 ver LUGARES e DATAS
 

  CORRECCIÓN DE ERROS TRIBUNAIS DE INFANTIL OURENSE

 CORRECCIÓN DE ERROS TRIBUNAIS TECNOLOXÍA

 CORRECCIÓN DE ERROS: PARTE B DA ESPECIALIDADE LINGUAXE MUSICAL

 


Privada 07 xuño

ACORDO ENSINO CONCERTADO CONTROL HORARIO E REXISTROPública 06 xuño

CONSELLO GALEGO DE FORMACIÓN PROFESIONAL - 11 DE XUÑO DE 2019

  OFERTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL POLO RÉXIME DE ADULTOS

 OFERTA  DE FORMACIÓN PROFESIONAL RÉXIME ORDINARIO

Podes envíar as túas achegas a ensino@galicia.ccoo.es


Pública 06 xuño

Licenzas por formación destinadas ao funcionariado docente non universitario para o curso 2019/2020

Prazos de preinscrición e inscrición:

- Preinscrición: ata o 12 de xuño (incluído). REQUISITO OBRIGATORIO

- Inscrición: ata o 21 de xuño (incluído).


Privada 06 xuño

Concentracións Educación Infantil 0-3 anos o 10 de xuño

 • VIGO: Escaleiras do marco ás 20:00 horas

 • A CORUÑA: Obelisco ás 19:30 horas


Pública 06 xuño

MESA SECTORIAL 6 DE XUÑO