CCOO Ensino Galicia
0
  • Novo permiso para a outra persoa proxenitora, modificación do permiso de lactación.

    CCOO Ensino 08 abril

    O artigo 3 do Real decreto-lei 6/2019, do 1 de marzo, de medidas urxentes para garantía da igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes no emprego e a ocupación modifica, entre outros, o apartado f) do artigo 48 e os apartados a), b), c) e d) do artigo 49 do texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro polo que e modifican os permisos de lactación, da nai biolóxica e da outra persoa proxenitora.

     iNSTRUCIÓNS PUBLICADAS POLA CONSELLERIA A 16 DE ABRIL

  • Resolucións Provisionais Concurso de Traslados

    Pública 20 marzo


UDC 23 abril

ELECCIÓNS SINDICAIS NA UNIVERSIDADE DE A CORUÑA


Pública 23 abril

Relación provisional de admitidos e excluídos e baremo provisional do concurso para cubrir postos nos Equipos de Orientación Específicos

 ver RELACIÓN de PERSOAS ADMITIDAS

 ver BAREMO


Pública 23 abril

CURSO EN OURENSE, ALERTA ESCOLAR: PAPEL DO DOCENTE EN CASO DE URXENCIA E/OU EMERXENCIA


Persoal Laboral 16 abril

Xuntanza Comisiòn de Seguimento do Acordo de Concertación de Emprego Público de Galicia (12 de abril)

 ver infórmaTE


Privada 09 abril

CCOO RECLAMA UN ACORDO DE XUBILACIÓN PARCIAL PARA AS TRABALLADORAS E TRABALLADORES DO ENSINO

EN GALICIA, O PROFESORADO EN PAGAMENTO DELEGADO NON SE PODERÁ ACOLLER Á XUBILACIÓN PARCIAL

O pasado 5 de abril, a petición de CCOO, fomos recibidos pola subdirectora de centros e RRHH da Consellería de Educación.

A subdirectora confirmounos que a partir do 1 de xaneiro de  2019, a Consellería de Educación non acepta ningunha xubilación parcial do persoal en pagamento delegado nin  están dispostos a negociar  ningún acordo ao respecto. En consecuencia, o profesorado terá que traballar  a xornada completa ata a súa xubilación aos 65 ou 67 anos, segundo os casos. 

 VER COMUNICADO DA XUNTANZA


Pública 09 abril

Xuntanza da Comisión Técnica de Vacantes dos corpos de Secundaria para o CXT (9 de abril do 2019)

A Consellería presenta un documento coas vacantes despois de revisar as reclamacións presentadas e as achegas feitas polas organizacións sindicais.

 ver DOCUMENTO


Privada 04 abril

XII CONVENIO COLECTIVO DE ÁMBITO ESTATAL DE CENTROS DE ASISTENCIA E EDUCACIÓN INFANTIL


Pública 01 abril

Orde Selección Direccións Centros Públicos

Prazo de presentación de proxectos: ata o 24 de abril

 ver ORDE


Persoal Laboral 30 marzo

Xuntanza Comisión de Persoal do 27 de marzo de 2019

 ver infórmaTE


Persoal Laboral 30 marzo

Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia de relixión católica

 LIGAZÓN á web da Consellería

 ver LISTAS